hourglass-1703349_960_720Fundusze inwestycyjne możemy traktować, jako formę wspólnego inwestowania środków pieniężnych w określone instrumenty finansowe. Obecnie są bardzo popularne. Zastanawiasz się jak zacząć inwestować w fundusze? Prezentujemy podstawowe informacje na temat inwestycji w fundusze.

 

Fundusze inwestycyjne to jedna z najczęściej  wybieranych form oszczędzania. Dlatego warto dowiedzieć się czym są owe fundusze i jakie są ich wady i zalety.

Co to jest fundusz inwestycyjny?

Zgodnie z art. 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z 27 maja 2004 r. fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Wady i zalety funduszy inwestycyjnych

Do ich plusów zaliczyć można:

  • Lokowanie oszczędności w fundusze nie wymaga od  inwestora dużej wiedzy ekonomicznej ani czasu. To sztab specjalistów w imieniu inwestora monitoruje ruchy na giełdzie i podejmuje decyzje o zakupie lub sprzedaży akcji.
  • Inwestor ma dużą kontrolę nad pieniędzmi zainwestowanymi w fundusze. Zasada przejrzystości kosztów jest jedną z podstawowych zalet funduszy inwestycyjnych, która stanowi o ich dużej atrakcyjności w porównaniu z innymi alternatywnymi formami lokowania oszczędności,
  • Inwestowanie w fundusze nie wymaga posiadania dużych sum pieniędzy.
  • Inwestując w fundusze inwestor ma też możliwość wyboru poziomu ryzyka.

Minusy inwestowania w fundusze związane są z:

  • Kosztami, które nie są jednak wygórowane. Biorąc pod uwagę zakres prac wykonywanych w naszym imieniu przez wykwalifikowanych specjalistów mogłoby się okazać, że dużo bardziej kosztowne jest indywidualne inwestowanie na giełdzie.
  • Pieniądze za zbycie jednostek uczestnictwa nie są wypłacane natychmiast.
  • Inwestowanie w fundusze tak jak wszystkie inwestycje również obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym.

Jak krok po kroku zacząć inwestować w fundusz?

Krok 1. Wybór funduszu, w który chcesz zainwestować środki. Wybierając produkt, który jest adekwatny do Twoich potrzeb i możliwości uwzględnij cel inwestycji, jej horyzont czasowy, indywidualną skłonność do ryzyka oraz kwoty inwestowanych środków.

Krok 2. Wybór placówki sprzedającej jednostki uczestnictwa. Sprzedażą jednostek uczestnictwa zajmują się między innymi banki, domy i biura maklerskie, firmy doradztwa finansowego, TFI. Dodatkowo jednostki uczestnictwa można również nabywać przez internet.

Krok 3. Nabycie jednostek uczestnictwa. W dalszej kolejności musisz dokonać wpłaty środków pieniężnych (gotówką lub przelewem) na rachunek nabyć funduszu prowadzony przez depozytariusza.

Krok 4. Otwarcie rejestru w funduszu – po przyjęciu zlecenia i dokonaniu przez Ciebie wpłaty, Agent Transferowy otworzy Ci rejestr oraz dokona wpisu jednostek funduszu.

Dodaj komentarz

Previous post Od czego zależy jakość nocnego odpoczynku?
Next post Leczenie kanałowe ratunkiem dla chorego zęba