Rynek finansowy stoi otworem przed każdym, kto chciałby ulokować w nim swoje pieniądze i na nich zarabiać. Sposobem, który to oferuje, jest inwestowanie w fundusze inwestycyjne. Wybierając je, możecie osiągnąć sukces inwestycyjny nie mając specjalistycznej wiedzy. Wystarczy, że wybierzecie właściwy fundusz i będziecie przestrzegać kilku zasad.

Realne cele

Każdy chciałby zarobić dużo i szybko, jednak inwestowanie w fundusze inwestycyjne wymaga bardziej realnego podejścia. Na początek określcie swoje cele, czyli odpowiedzcie sobie na pytania: po co chcecie inwestować i na co planujecie przeznaczyć wypracowane zyski. To podstawa inwestowania.

Określenie celów pozwoli wam wybrać właściwy rodzaj inwestycji, związany z nimi poziom ryzyka oraz ocenić, czy jesteście na nie gotowi. Nie zaczynajcie od wielkich inwestycji, ale od mniejszych, które nie narażą waszych finansów. Początki nigdy nie są łatwe, jednak gdy oswoicie się z inwestowaniem i wypracujecie pierwsze zyski, będzie wam łatwiej.

Zabezpieczenie

Ponieważ inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiążę się z ryzykiem utraty kapitału, nie możecie rozpocząć tej przygody bez pozostawienia sobie finansowego zaplecza, czyli środków na czarną godzinę. Musicie mieć zapewnioną ciągłość finansową oraz rezerwę na niespodziewane wydatki w domowym budżecie.

Nigdy też nie inwestujcie więcej, niż jesteście w stanie stracić. Do funduszu inwestycyjnego wpłacajcie tylko wasze nadwyżki finansowe. W innym przypadku – na przykład niepowodzenia inwestycji – możecie wpędzić się w długi, a chodzi przecież o to aby zarobić, a nie stracić.

Poziom ryzyka

Jeśli nie lubicie ryzyka, wybierzcie fundusze bezpieczne: rynku pieniężnego czy gotówkowe. Ich wybór nie niesie ze sobą ryzyka utraty zainwestowanych środków lub jest ono minimalne. Niestety, fundusze te mają też niższe stopy zwrotu, czyli zarobicie na nich mniej. Są jednak odpowiednie dla początkujących inwestorów.

Jeśli natomiast nie boicie się ryzyka i oczekujecie wysokich stop zwrotu, wybierzcie fundusze akcji. Obarczone są one największym ryzykiem, ale i przynoszą największe zyski. Dostępne są też fundusze mieszane. Zysk z nich jest większy, niż z funduszy bezpiecznych, ale mniejszy niż z agresywnych.

Horyzont czasowy

Większe zyski z inwestycji można wypracować inwestując długoterminowo i oczywiście – najlepiej na rynku akcji. Im dłuższy horyzont czasowy takiej inwestycji, tym większa szansa na sukces. Dlaczego tak jest? Otóż giełdy notują straty i zyski. W okresie strat nie zawsze warto wycofywać się z funduszu, ale przeczekać niekorzystny okres. Sytuacja na rynku może poprawić się a inwestorzy odrobią straty.

Emocje

Emocje to zły doradca i dlatego musicie mieć nad nimi kontrolę. Trzymanie nerwów na wodzy uchroni was przed podejmowaniem pochopnych decyzji, tj. przedwczesnym wycofaniem się z inwestycji czy zainwestowaniem nieprzeznaczonych do tego oszczędności. Kluczem do sukcesu jest zachowanie zdrowego rozsądku. Tylko wtedy inwestowanie w fundusze inwestycyjne przyniesie wam zysk.

Dodaj komentarz

Previous post Systemy suchej zabudowy – zastosowanie i zalety
Next post Kredyt czy pożyczka – co się bardziej opłaca?