Wymiana starego pokrycia dachowego

Przeprowadzenie remontu wraz z nadejściem nowego roku jest zjawiskiem niezwykle pospolitym. Bardzo często zdarza się, że blachodachówka, dachówka ceramiczna oraz pozostałe rodzaje pokryć dachowych wymieniane są bez ingerencji w więźbę. Zgodnie z przepisami prawa polskiego, tak długo jak nie istnieje owa ingerencja, nie ma potrzeby zgłaszania prac remontowych w urzędach.

Podstawa prawna podczas wymiany pokrycia dachowego

W Polsce, zgodnie z przepisami wszelkie roboty, które zmieniają parametry techniczne bądź użytkowe budynku, powinny zostać zgłoszone. Jeżeli jednak kładziemy nowe pokrycie takie jak blachodachówka bądź blacha trapezowa, traktowane jest to jako remont, a inwestorzy zwolnieni są z obowiązku powiadomienia odpowiednich instytucji.

Warto zaznaczyć, że w przypadku przebudowy dachu, gdy zmieni się obszar oddziaływania budynku na posesje sąsiednie, należy uzyskać pozwolenie na budowę. Sytuacja taka ma miejsce w sytuacjach, gdy planujemy wymienić pokrycie budynku wpisanego do rejestru zabytków bądź pod ochroną konserwatorską.

Należy również zwrócić uwagę na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W niektórych sytuacjach mogą istnieć zapisy, które narzucają kolor dachu, a także jego kształt. Jeżeli wszystkie warunki są spełnione, należy znaleźć odpowiedniego producenta np.  https://pokrycia.pl.

Nowa blachodachówka na starym pokryciu dachowym

Okazyjnie spotkać można się z sytuacją, w której stara więźba będzie wystarczająco mocna, aby położyć nowe pokrycie dachowe na starym, bez jego zdejmowania. Często ma to miejsce, jeżeli dach jest spadzisty, pokryty papą lub gontem bitumicznym, a okazyjnie nawet płaską blachą. Warto zaznaczyć jednak, że kolejne pokrycie nie może być ciężkie. W tej sytuacji najlepiej sprawdza się właśnie blachodachówka ze względu na swoją niedużą masę.

Wykorzystanie starej więźby

Alternatywą dla zmiany pokrycia dachowego jest uprzedni demontaż starego materiału i zastąpienie go nowym. Jest to proces bardziej skomplikowany i bardziej ryzykowny, jeżeli ekipa dekarska nie zabezpieczy pracy z pomocą plandek. Ponieważ wymiana pokrycia dachowego trwa kilka dni, nieprzewidziany deszcz może wyrządzić szkody.

Ponieważ więźba jest ta sama, również i zazwyczaj posiada parę lat, również w tym przypadku zaleca się wykorzystanie lżejszego materiału takiego jak blachodachówka. Pełna wymiana dachu jest doskonałym sposobem, aby dokonać izolacji termicznej oraz przeciw wodnej.