5g
Technologia 5G zostanie wykorzystana do poprawy bezpieczeństwa i wydajności w środowiskach o wysokim stopniu ryzyka
Program pilotażowy prowadzony jest przez firmę Ericsson we współpracy z ABB, Boliden, SICS ICT Szwecja oraz Volvo CE w ramach programu 5G for Sweden

Ericsson (NASDAQ:ERIC) wprowadzi pilotażowy projekt wykorzystujący technologię 5G w komunikacji i zdalnym sterowaniu działaniami. Projekt, prowadzony we współpracy z kilkoma szwedzkimi firmami, ma na celu poprawę wydajności i bezpieczeństwa w szwedzkim przemyśle górniczym.

W początkowej fazie projektu, system 5G, składający się z nowych i istniejących technologii, zostanie wykorzystany do zdalnego sterowania ciężarówki Volvo służącej do transportu rudy w kopalni eksploatowanej przez Boliden.

Projekt pod nazwą Pilot for Industrial Mobile Communication in Mining został podjęty w ramach programu 5G for Sweden.

Rozpoczęty przez Ericsson w marcu tego roku program 5G for Sweden szybko nabrał rozpędu. Łączy on największe zakłady przemysłowe, uniwersytety i instytuty badawcze w celu opracowania rozwiązań ICT opartych na standardach 5G.

Pilotaż dla przemysłu górniczego stanowi współpracę między firmami Ericsson, ABB, Boliden, SICS ICT Szwecja i Volvo Construction Equipment. Jego celem jest znalezienie rozwiązań, które można zastosować w przemyśle postrzeganym tradycyjnie jako trudne środowisko pracy o wysokim stopniu zagrożenia.

Wykorzystując technologię 5G, która jest w stanie odpowiedzieć na wysokie wymagania tego przemysłu w zakresie czasu oczekiwania i niezawodności, można zwiększyć bezpieczeństwo pracowników kopalni.

Torbjörn Lundahl, dyrektor programu 5G for Sweden, mówi: „Skuteczne wdrożenie takiej technologii może i powinno prowadzić do poprawy bezpieczeństwa. Większa ilość podłączonych maszyn i urządzeń oznacza, że mniej osób będzie musiało pracować pod ziemią. Płynna integracja działań na powierzchni i pod ziemią pomoże poprawić bezpieczeństwo i wydajność oraz usprawni monitoring i zdalną kontrolę”.

Mikael Walter, dyrektor ds. technologii systemów w firmie Boliden, mówi: „Stale poszukujemy możliwości ulepszenia i rozwoju naszych procedur i procesów roboczych i wyraźnie widzimy korzyści wynikające z zastosowania technologii cyfrowej w górnictwie. Nie mogę się doczekać rezultatów”.

Sara Mazur, wiceprezes i szef działu badań w firmie Ericsson, mówi: „Chętnie badamy wyzwania, przed jakimi stoi górnictwo. Naszym celem jest określenie jakie obszary działań w górnictwie można poprawić za pomocą komunikacji mobilnej. Jest to zgodne z wizją Społeczeństwa Sieciowego firmy Ericsson, w którym łączność będzie obejmować wszystkie obiekty, które na tym skorzystają”.

Program 5G for Sweden ma na celu stymulację cyfryzacji. Powinien zwiększyć konkurencyjność wewnątrz szwedzkiego przemysłu dzięki wdrożeniu i integracji rozwiązań ICT w produktach i usługach opartych na 5G.

Program zainicjuje badania, które mogą być prowadzone w wielu branżach przemysłu, pomóc w tworzeniu nowych projektów na uczelniach i w instytutach badawczych, oraz kilka pilotaży przemysłowych dotyczących potencjalnych rozwiązań 5G.

Dodaj komentarz

Previous post Nowatorski pojemnik izotermiczny
Next post 181 SUPERMARKET SIECI MILA!