photo-1425421669292-0c3da3b8f529Windykator pracuje na zlecenie wierzyciela. Jego zadaniem jest odzyskanie wierzytelności. Warto jednak wiedzieć, że w ramach wykonywanych obowiązków zawodowych wykorzystuje on różnego rodzaju techniki, dzięki którym dłużnik pozbywa się długów, a wierzyciel odzyskuje swoją własność.

Windykacja polubowna

Windykator w pierwszej kolejności działa zgodnie z zasadami windykacji polubownej. Oznacza to, że dąży do porozumienia z dłużnikiem. Wysyła monity, zawiadomienia o konieczności zapłaty, upomnienia – robi to za pomocą listu, maila, smsa, telefonu albo osobiście, o ile dłużnik pozwoli na kontakt bezpośredni. Jeśli dłużnik na takie wezwania nie odpowiada, dopiero wtedy windykator zaczyna działać na zasadach windykacji twardej.

Najczęściej jednak dłużnicy podejmują próby współpracy z windykatorem. Co ciekawe, największa ilość zaległych płatności zostaje uregulowana już po pierwszym upomnieniu. Wtedy dłużnik uświadamia sobie, że „mam dług i należy go spłacić”. Jeśli jego miesięczny budżet nie pozwala na natychmiastową spłatę zaciągniętego zobowiązania, następują mediacje pomiędzy dłużnikiem i wierzycielem, a sam windykator podejmuje negocjacje.

Windykator dąży do porozumienia

Windykatorowi zależy na spłaceniu długu przez dłużnika. Wie jednak doskonale, że cały proces musi odbywać się na korzystnych dla obu stron warunkach. Wierzycielowi zależy przecież, by wierzytelność odzyskać.

Windykator w ramach negocjacji jest w stanie wypracować optymalne rozwiązania. Nierzadko dług rozkładany jest na raty albo zatrzymane zostaje naliczanie kolejnych odsetek, które stanowią przecież dodatkowe obciążenie dla dłużnika. Wszelkie działanie windykatora następuje w porozumieniu i za zgodą wierzyciela, którego reprezentuje.

Windykacja twarda

Dopiero kiedy windykacja polubowna nie daje spodziewanych rezultatów, windykator przechodzi do działań w ramach windykacji twardej. Takie polegają na skierowaniu sprawy do sądu, a w późniejszym etapie przekierowaniu jej komornikowi, który ściąga należność bez możliwości porozumienia. To o wiele gorsze rozwiązanie dla samego dłużnika, który nie ma możliwości spłaty zobowiązania na korzystnych dla siebie warunkach. Praca komornika wiąże się też z o wiele większymi kosztami.

Czego nie może windykator?

Windykator wykonuje swoje zawodowe obowiązki zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa i uznaną przez firmy windykacyjne etyką zawodową. Tym samym, windykator nie może ujawniać stanu sytuacji finansowej dłużnika osobom trzecim. Nie może dłużnika zastraszać, wymuszać ani ponaglać go o spłatę zadłużenia.

Windykator nie może również przejmować dóbr dłużnika w celu odzyskania wierzytelności. Nie może naruszać jego prywatności, a osobista wizyta na terenie, który jest własnością dłużnika może odbywać się jedynie za jego wcześniejszą zgodą.

Podsumowanie

Firmy windykacyjne działają na zlecenie wierzyciela, którego reprezentują. Taka współpraca możliwa jest już w następnym dniu, po którym zobowiązanie uległo przedawnieniu. Pamiętajmy, że wierzyciel zawsze może dochodzić swoich praw, a dłużnik nigdy nie powinien zwlekać ze spłatą zaciągniętego zobowiązania.

Dodaj komentarz

Previous post Kilkuletnie auto i już usterka? To się zdarza
Next post Zapalenie ucha u psa – leczenie