shield-492997_1280Ludzie coraz chętniej i odważniej decydują się na realizację własnych marzeń i rozpoczynają przygodę z własną działalnością gospodarczą. Powodów jest co najmniej kilka – niezadowolenie z aktualnej pracy, pragnienie robienia tego, co się kocha i w zgodzie ze swoimi przekonaniami, to niektóre z nich. Jednak główna przyczyna leży najczęściej, niestety, w trudnej sytuacji, w jakiej na rynku pracy znajdują się teraz przede wszystkim młodzi ludzie. Często pomysł na własną działalność rodzi się po prostu w wyniku braku perspektyw na zatrudnienie w najbliższej przyszłości. Założenie własnego biznesu wiąże się z pewnym ryzykiem, a przede wszystkim z określonymi kosztami, które nie zawsze jesteśmy w stanie pokryć z własnej kieszeni. Borykając się z takim problemem warto poszukać interesującej formy dofinansowania oferowanej przez banki lub popularne w tej chwili programy rozwoju regionów i województw.

– Dużą popularnością cieszą się pożyczki same w sobie, bo wszelkiego rodzaju formalności z nimi związane wypełnia się łatwo i szybko. – stwierdza specjalista TISE S.A. grupy banku Credit Cooperatif specjalizującej się w ofertach dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. – Ale w przypadku rozpoczynania działalności warto poważnie zastanowić się nad jeszcze bardziej atrakcyjną opcją, a mianowicie, nad złożeniem dokumentów o dofinansowanie w programie pożyczkowym dla osób, które chcą uruchomić swoją działalność. W TISE S.A. z powodzeniem prowadzimy „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”, program uruchomiony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Na terenie województw mazowieckiego i łódzkiego kierujemy taką ofertę do studentów ostatniego roku, absolwentów szkół średnich i wyższych oraz bezrobotnych, czyli tych grup społecznych, których najczęściej dotyczą problemy finansowe związane z realizacją pierwszego biznesu. – dodaje.

Programy tego typu oferują pożyczkę do 20-krotności średniego wynagrodzenia, kwota jest zatem zależna od tego, ile aktualnie wynosi w Polsce miesięczna pensja. Będąc studentami ostatniego roku należy przedłożyć dokument potwierdzający to, że się uczymy, absolwenci uczelni i szkoły średniej mogą złożyć dyplomy i wniosek do 48 miesięcy od ukończenia edukacji, natomiast osoby bezrobotne muszą być zarejestrowane w Urzędzie Pracy. Przez skierowanie oferty do określonej grupy osób jej specyfika jest także dopasowana pod konkretne potrzeby. Udział w programie wiąże się zatem z możliwością skorzystania z warsztatów i szkoleń obejmujących takie zagadnienia jak założenie firmy, prowadzenie księgowości, rozliczanie się z podatku itd. Po uzyskaniu pożyczki można liczyć także na późniejsze doradztwo w zakresie prowadzenia własnej firmy.

Jak wziąć udział w tego typu programie pożyczkowym? Poza wcześniejszym złożeniem dokumentów potwierdzających status kwalifikujący nas do ubiegania się o wsparcie należy przedłożyć podpisany regulamin udzielania pożyczek, usług doradztwa i szkoleń oraz wniosek. Wypełnienie tego drugiego zajmuje trochę czasu, ponieważ poza informacjami takimi jak nasze dane czy dane ewentualnego współwłaściciela, musimy przedstawić wstępne prognozy i założenia finansowe, wszystkie dobra, nieruchomości i projekty, jakie wykonamy za uzyskane pieniądze, formy zabezpieczenia, opis oraz charakter uruchamianej działalności i wiele innych. Ponadto koniecznym jest złożenie oświadczenia de minimis oraz o nieubieganiu się w tym samym czasie o inne środki publiczne. Konieczne jest złożenie oświadczenia zarobkowego oraz o nie wykonywaniu w danym czasie żadnej pracy zarobkowej. Cele, które upoważniają nas do ubiegania się o pożyczkę są wszelkiego rodzaju wydatki związane z założeniem własnej działalności gospodarczej.

Programy skierowane do konkretnej grupy odbiorców, tak jak w tym przypadku – do osób ruszających z własną firmą, charakteryzują się łatwością w załatwianiu formalności, szybkością i możliwością uzyskania wsparcia doradczego później, już w trakcie prowadzenia biznesu. To doskonałe wyjście dla aspirujących przedsiębiorców szukających dofinansowania dopasowanego pod ich indywidualne potrzeby.

Dodaj komentarz

Previous post Dzieci lubiące wizyty u dentysty? To możliwe.
Next post Jakość życia według Sodexo na międzynarodowej konferencji w Nowym Jorku