imac-605421_1280Pożyczka TISE w ramach inicjatywy Jeremie dla łódzkich mikrofirm przeznaczona na finansowanie inwestycji takich jak zakup, budowa bądź też modernizacja obiektów produkcyjno- usługowo-handlowych. Ponadto, część uzyskanego wsparcia finansowego (maksymalnie 50 procent) może zostać wydatkowana na zakup środków transportu, które są związane z celem realizowanego przedsięwzięcia. Proces ubiegania się o pożyczkę rozpoczyna się od złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów statutowych, finansowych i dotyczących zabezpieczenia zgodnie z obowiązującym wzorem.

Podstawowe dane

Warunkiem rozpatrzenia wniosku o uzyskanie pożyczki udzielanej ze środków Unii Europejskiej w ramach inicjatywy Jeremie jest jego właściwe uzupełnienie. We wniosku nie może zabraknąć podstawowych danych wnioskodawcy, włączając w to takie informacje jak data rozpoczęcia prowadzonej działalności, kod PKD lub EKD podstawowej działalności wnioskodawcy, status przedsiębiorstwa oraz numer rachunku bankowego. We wniosku znaleźć powinna się również informacja o tym, o jaką kwotę ubiega się przedsiębiorca i na jaki okres pożyczka ma zostać udzielona, a ponadto na co zostanie przeznaczona pozyskane wsparcie finansowe. Wnioskodawca powinien również zaproponować zabezpieczenie pożyczki. Kolejny już punkt kilkustronicowego wniosku to opis przedsięwzięcia. Tutaj znaleźć się musi krótka charakterystyka przedsięwzięcia.

Potencjalny pożyczkobiorca musi również w kilku zdaniach zaprezentować swoją firmę, nie pomijając takich informacji jak miejsce prowadzenia działalności, okres funkcjonowania, przedmiot działalności. Wspomnieć również należy o dostawcach i odbiorcach świadczonych usług, marketingu, słabych i mocnych stronach oraz szansach i zagrożeniach.

Sytuacja finansowa firmy

Nie bez znaczenia są również informacje finansowe wraz z prognozą. Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowych informacji o majątku firmy – posiadanych nieruchomościach, pojazdach, maszynach, ich wartości rynkowej. Na sytuację finansową przedsiębiorstwa składają się również ewentualne zaciągnięte kredyty – między innymi kredyty inwestycyjne, kredyty obrotowe, leasingi, faktoring, udzielone poręczenia, a także inne zobowiązanie. Co istotne, w przypadku występowania opóźnień w spłacie zaciągniętego kredytu bądź też innych zobowiązań, wskazać należy ile wynosi opóźnienie oraz jaka jest jego przyczyna. Wszystkie te informacje należy przedstawić zgodnie z obowiązującym stanem rzeczy.

Prawidłowo wypełniony wniosek musi zawierać również informacje o zatrudnieniu w firmie, z uwzględnieniem liczby osób pracujących na umowę o pracę oraz na umowę zlecenie – na dzień złożenia wniosku oraz po zrealizowaniu inwestycji.

Szereg oświadczeń

Właściwie wypełniony wniosek o udzielenie pożyczki dla łódzkich mikrofirm z Funduszu Pożyczkowego TISE łączy się z wypełnieniem licznych oświadczeń. To bardzo ważny punkt, którego nie można pominąć. Kiedy już przebrniemy przez uzupełnianie wniosku, należy dopełnić ostatnich formalności takich jak podpisanie dokumentu przez osoby reprezentujące wnioskodawcę. Nie powinno również zabraknąć firmowej pieczątki. Bez tego wniosek może zostać uznany za nieważny.

Właściwie wypełniony wniosek krokiem do sukcesu

Na wypełnieniu wniosku jednak nie kończą się wszystkie formalności. Dołączyć do niego bowiem trzeba stosowne dokumenty formalno-prawne, dokumenty finansowe oraz dokumenty do zabezpieczenia pożyczki (wykaz dostępny na tise.pl). Po złożeniu kompletu dokumentów, a następnie pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pożyczki, przygotowywana jest stosowna umowa. Następnie TISE dokonuje wypłaty. Ostatni już krok należy do pożyczkobiorcy, który jest zobowiązany do spłacania rat w określonej w umowie kwocie oraz wskazanym terminie. Do wypełnienia wniosku należy się odpowiednio przygotować, wówczas cały proces  przebiegnie szybko i sprawnie.

Dodaj komentarz

Previous post Loteria promocyjna „18 lat Selgros w Polsce”
Next post Światowa Organizacja Zdrowia zaleca: mniej sodu, więcej potasu