konkurs-bocian_Henryk-Jarzabek
W trosce o bezpieczeństwo bocianów białych TAURON Dystrybucja prowadzi inicjatywę „Bocian nasz”, dzięki której dba o ponad 1600 gniazd na obszarze południowej Polski. W jej ramach od 1 czerwca 2015 roku ruszył konkurs fotograficzny skierowany do klientów firmy. Zwycięzcą pierwszego etapu został Pan Henryk Jarząbek.

W Polsce znajduje się największa część światowej populacji bocianów białych – co czwarty pochodzi z naszego kraju. Ptaki te od lat gnieżdżą się w pobliżu terenów rolniczych i są otaczane powszechną sympatią. Jednak ze względu na postępujące uprzemysłowienie krajobrazu z roku na rok sukcesywnie maleje ich liczba. Dodatkowo zmiany w środowisku naturalnym wymuszają na bocianach poszukiwanie nowych miejsc gniazdowania.

Coraz mniejsza liczba wysokich drzew oraz chęć uniknięć zagrożenia ze strony drapieżników zachęca bociany do gniazdowania przede wszystkim na słupach energetycznych. Jednak przewody energetyczne zagrażają wypadającym młodym ptakom, a także powodują poparzenia skrzydeł u dorosłych osobników – podkreśla ornitolog dr Jacek Betlej.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ptakom TAURON Dystrybucja prowadzi inicjatywę „Bocian nasz” mającą na celu ochronę gatunku bociana białego. W jej ramach dostawca prądu montuje specjalne platformy na słupach energetycznych, które umożliwiają wzniesienie ptasich gniazd ponad przewody. Takie rozwiązania zapobiegają porażeniom prądem i zapewniają stabilność bocianiej rodzinie, której samo gniazdo może ważyć nawet kilkaset kilogramów.

W ramach inicjatywy „Bocian nasz” każdego roku zabezpieczamy do 150 gniazd rocznie. W tym celu nasi energetycy współpracują na co dzień z ornitologami, żeby prawidłowo przygotować i czyścić gniazda, kiedy bocianów nie ma jeszcze w kraju. Tak zabezpieczone siedliska gwarantują bezpieczeństwo ptakom oraz zwiększają stabilność w dostarczeniu energii naszym klientom – podsumował Marcin Marzyński, Kierownik Biura Komunikacji TAURON Dystrybucja.

Elementem angażującym klientów Grupy TAURON w działania związane z ochroną bociana białego jest konkurs fotograficzny organizowany na fanpage’u TAURON Polska Energia, za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook. Zdjęcia przedstawiające bociany w ich naturalnym środowisku mieszkańcy południowej Polski mogą zgłaszać w terminie 01. – 28.06.2015r. Na zwycięzców czteroetapowego konkursu czekają atrakcyjne nagrody.

Pierwszym zwycięzcą etapu został Henryk Jarząbek z Tarnowskich Gór, którego praca przedstawia bociana wylatującego z gniazda. Autor zwycięskiego zdjęcia o swojej fotograficznej pasji mówi tak: „Mieszkam w pobliżu bocianiego gniazda, które znajduje się na podwórku sąsiada. Od lat fotografuję przyrodę, a szczególnie bociany. Traktuję to jako formę terapii i obcowania z pięknem przyrody. Nagroda mnie ucieszyła i stanowi zachętę do dalszego pokazywania piękna górnośląskiej przyrody.”

Dodaj komentarz

Previous post Jak dobrać osłony okienne?
Next post TomTom wprowadza TRUCKER 6000