flag-1024413_640

Brak umiejętności posługiwania się językiem angielskim potrafi skutecznie utrudnić życie. Na rynku pracy coraz więcej firm wymaga od kandydatów co najmniej komunikatywnej znajomości języka obcego. Na zagranicznych wakacjach angielski pozwala porozumieć się praktycznie z każdym. Nie wspominając o tym, jakim ułatwieniem może być korzystanie z bogatych zasobów internetu w momencie, w którym bariera językowa nie stanowi żadnej przeszkody. To oczywiste kwestie i nic dziwnego, że kursy angielskiego cieszą się dużą popularnością. Z drugiej strony wiele osób rezygnuje z lekcji, zniechęconych zbyt dużą, względem zajęć praktycznych, ilością wpajanej teorii. Na tego rodzaju oczekiwania z powodzeniem odpowiada metoda bezpośrednia.

Czym jest metoda bezpośrednia?

Nauka angielskiego metodą bezpośrednią polega na nauce myślenia i mówienia wprost w obcym języku. Tego typu program nauczania zostaje wprowadzony już od pierwszej godziny zajęć. Lekcje oparte na praktycznym posługiwaniu się językiem pozwalają przełamać poczucie niepewności oraz barierę językową, która bardzo często stanowi większy problem niż zbyt mały zasób słów lub brak znajomości zasad gramatycznych. Oczywiście kursanci z lekcji na lekcje uczą się nowego słownictwa oraz konstrukcji zdań – robią to jednak w wesołej atmosferze, poprzez zwyczajne rozmowy dotyczące otaczającego ich świata. System częstych powtórek daje możliwość zweryfikowania nabytej wiedzy.

Dla kogo jest metoda bezpośrednia?

Za pomocą metody bezpośredniej każdy może nauczyć się języka, bez względu na wiek, oczekiwania, a przede wszystkim poziom zaawansowania. W kursach biorą udział nawet osoby, które nigdy wcześniej nie miały żadnego doświadczenia z językiem. Prowadzący zajęcia rozpoczynają ich naukę poprzez wprowadzanie prostych słówek z otoczenia i równie łatwych konstrukcji zdań, pozwalających komunikować potrzeby, opisywać przedmioty lub uczucia, a nawet wdawać się w krótkie konwersacje. Ostatecznie, umiejętności konwersacyjne uczestników zwiększają się zauważalnie na każdej lekcji.

Artykuł powstał przy współpracy szkoły językowej tarkowski.edu.pl.

Dodaj komentarz

Previous post Skuteczne metody nauki angielskiego
Next post Zasady efektywnej nauki języka angielskiego