image_galleryO zbliżających się zmianach w systemie nadzoru publicznego, a także istotnej dla start-upów współpracy z biegłymi rewidentami mówiła wiceminister finansów Dorota Podedworna-Tarnowska podczas inauguracji konferencji „Audyt dla bezpieczeństwa i rozwoju biznesu. Start-up z przyszłością”. Spotkanie z udziałem przedstawicieli biznesu, Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (KIBR) oraz rządu odbyło się 19 maja 2015 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wiceminister finansów Dorota Podedworna-Tarnowska przemawia podczas inauguracji konferencji „Audyt dla bezpieczeństwa i rozwoju biznesu. Start-up z przyszłością”
Minister Podedworna-Tarnowska przypomniała, że w obecnym stanie prawnym duża część zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi powierzona jest samorządowi zawodowemu. Podkreśliła też, że w niedalekiej przyszłości czekają nas modyfikacje systemu nadzoru publicznego. Wiąże się to z nowymi unijnymi przepisami, nad których wdrożeniem pracuje Ministerstwo Finansów.

„Zmiany te zakładają powierzenie organom władzy publicznej więcej bezpośrednich zadań w zakresie nadzoru nad jakością usług świadczonych przez firmy audytorskie. Mają doprowadzić do bardziej skutecznego nadzoru, a ich celem jest zapewnienie większej gwarancji wysokiej jakości usług świadczonych przez firmy audytorskie” – powiedziała minister Podedworna-Tarnowska.

Jak mówiła w dalszej części inauguracyjnego wykładu, mogłoby się wydawać, że z perspektywy start-upów biegły rewident, a tym bardziej nadzór publiczny nad jego działalnością to nie mające odniesienia kwestie. „Jednak na którymś etapie rozwoju firmy od start-upu, pojawi się konieczność współpracy z biegłym rewidentem. Wynikać to będzie z osiągnięcia odpowiednio dużej działalności, przekształcenia w spółkę giełdową lub dobrowolnego poddania się badaniu przez biegłego rewidenta. Jest to istotne na przykład w celu zwiększenia swojej wiarygodności wobec inwestorów lub instytucji kredytowych” – podkreśliła wiceminister.

W swoim wystąpieniu zaakcentowała, że współpraca z firmami audytorskimi nie tylko musi wiązać się z weryfikacją sprawozdawczości finansowej. Przy zachowaniu zasad niezależności i bezstronności biegłych rewidentów podmioty mogą skorzystać także z innych usług przez nich świadczonych, na przykład w zakresie doradztwa prawnego, strategicznego czy podatkowego. Minister Podedworna-Tarnowska zachęciła uczestników konferencji do bieżącego monitorowania wyników kontroli w firmach audytorskich, czy to poprzez analizowanie publicznie dostępnych sprawozdań z wyników działalności systemu nadzoru publicznego lub poprzez zadawanie w tym zakresie pytań bezpośrednio firmie audytorskiej badającej sprawozdania finansowe jednostek.

Na koniec przypomniała, że w ubiegłym roku z sukcesem udało się wdrożyć zmiany w prawie polegające na ułatwieniach w sprawozdawczości finansowej dla tzw. podmiotów mikro. Kolejnym krokiem są procedowane obecnie w Sejmie zmiany upraszczające tę sprawozdawczość dla trochę większych podmiotów – tzw. małych jednostek oraz organizacji pozarządowych.

Dodaj komentarz

Previous post Ćwiczenia i pokazy na setkach budów w całej Polsce
Next post Światowy Szczyt Kobiet o roli kobiet w gospodarce