222Minister Finansów podpisał 28 kwietnia 2015 Zarządzenie nr 28 w sprawie zatwierdzenia Zintegrowanego Systemu Informacyjnego Resortu Finansów – Strategia 2020.

Celem Zintegrowanego Systemu Informacyjnego Resortu Finansów – Strategia 2020 jest przedstawienie wizji zmian w resorcie finansów, związanych z budowaniem zintegrowanego systemu informacyjnego resortu, które zostaną przeprowadzone w latach 2015 – 2020.

Resort finansów, którego istotą działania jest świadczenie usług publicznych dla obywateli, przedsiębiorców i administracji, stale rozwija i doskonali dostarczane usługi, w szczególności dąży do oferowania coraz nowocześniejszych usług elektronicznych (tzw. e-usług). Dążenie to wymaga osiągnięcia wysokiego poziomu dojrzałości oraz integracji systemów informacyjnych, które obecnie są oferowane kluczowym interesariuszom resortu.

Dodaj komentarz

Previous post Piękne dłonie w ogrodzie
Next post Hipnotyzująca Warszawa z wysokości 111 metrów