Beton to znane tworzywo kojarzące się głównie z sektorem budowlanym. Beton, pomimo, iż wydaje się być prostym kompozytem, posiada wiele odmian. Nowoczesne technologie produkcyjne pozwalają na wytwarzanie różnorodnych rodzajów betonów wychodzących na przeciw potrzeb rynku budowlanego. Jakie rodzaje betonu mamy do wyboru?

Czym jest beton?

Beton Częstochowa to niewątpliwie jedno najpopularniejszych tworzyw budowlanych. Jego skład jest stosunkowo krótki i prosty, bowiem w swojej podstawowej formie składa się z kruszywa, cementu i wody. Każdy cement jest jednak wzbogacany odpowiednimi dodatkami i domieszkami, które decydują o jego właściwościach. Wytwarzanie betonu jest procesem wymagającym dokładności i doświadczenia, ponieważ bardzo istotną kwestią są tutaj proporcje składników. 

Klasy betonu

Na rynku istnieje wiele klas betonu, które są przyznawane z uwagi na wytrzymałość ściskania jego kostki sześciennej. Co należy rozumieć przez klasę betonu? Przykładowo klasa C8/10 oznacza, że beton ma wytrzymałość na ściskanie kostki sześciennej 10 MPa, natomiast walca 8 MPa. Z uwagi na odporność na ściskanie wyróżnia się trzy grupy betonów:

  • beton bardzo wysokowartościowy, w przypadku którego wytrzymałość może wynosić od C100 do C150,
  • beton ultra wysokowartościowy, o wytrzymałości przekraczającej 150 MPa,
  • lekki beton wysokowartościowy, o wytrzymałość od LC60 do LC85, przy gęstości od 1850 do 2000 kg/m3.

Rodzaje betonu

Najpopularniejszą klasyfikację betonu stanowi podział na beton ciężki, zwykły i lekki. Ze względu na właściwości wyróżnić można takie rodzaje betonu jak:

  • beton polimerowy, w którym cement zastąpiono żywicą syntetyczną,
  • beton komórkowy autoklawizowany, tworzony ze spoiwa z cementu, wapna i gipsu, oraz wypełniaczy z piasku i proszku aluminiowego,
  • beton jastrychowy, gdzie w roli kruszywa występuje jastrych,
  • beton komórkowy, powstający poprzez wprowadzenie gazu do mieszanki betonowej,
  • asfaltobeton, będący połączeniem kruszywa z asfaltem,
  • żużlobeton, lekki beton, w którym wypełniaczem jest żużel.

Podejmując decyzje związane z budową nieruchomości warto jest przeanalizować poszczególne właściwości betonów i wybrać taki rodzaj surowca, jaki będzie odpowiadał naszym potrzebom.

Zobacz więcej na http://wlodar.pl.

Previous post Jak wybrać dobrą szkołę językową?
Next post Czy warto posiadać pompy ciepła?