Za pracę w komisji wyborczej podczas wyborów prezydenckich członkom komisji przysługuje dzień wolny bez prawa do wynagrodzenia. Diety członków ko...