O zbliżających się zmianach w systemie nadzoru publicznego, a także istotnej dla start-upów współpracy z biegłymi rewidentami mówiła wiceminister...