Minister Finansów podpisał 28 kwietnia 2015 Zarządzenie nr 28 w sprawie zatwierdzenia Zintegrowanego Systemu Informacyjnego Resortu Finansów – St...